DesignSprint Processplanlægning

Rammer for opgaven

I skal udvikle et designkoncept som kan hjælpe med at forstå sammenhængen mellem motion og søvn og som fordrer en aktiv livsstil.

 • Dataindsamling og refleksion over data skal være en central del af konceptet. Det kan f.eks.være data indsamlet fra en wearable, telefon eller manuelt indtastet i en app, en logbog eller på web. 

Procesplanlægning

 • En procesplan for ugen inkl. nøgleaktiviteter og brugskonfrontationer
 • Sæt jer ned i gruppen og tag en grundig diskussion af jeres designchallenge.

Fredag 7/2: Starten på DesignSprint

Oprettelse af blog

Planlægning af designprocess

Weekend 8-9/2: Etnografisk arbejde (Interviews)

Vi foretager alle fire et semi-strukturerede interviews med en person hver 

 • Med det formål at undersøge deres oplevelser, udfordringer og ønsker i forhold til søvn og motion.
 • Undervejs i vores interviews nedskriver vi feltnoter, så vi kan sammenligne oplevelser/udfordringer/ønsker på tværs af de forskellige interviews

Eksempel på Interviewguide (Spørgsmål):

 • Dyrker du motion?
  • Hvis ja, ved du hvor meget?
   • Hvordan har du det efter du har trænet?
   • Sover du bedre efter du har trænet?
 • Er du opmærksom på, at motion og søvn påvirker hinanden?
  • Hvis ja, er det noget du tænker på
 • Bruger du tracking apps til motion eller søvn?
  • Hvis ja, hvorfor gør du dette?
  • hvis nej hvorfor ikke.
 • Hvad tænker du om et produkt der kan hjælpe med at tracke motion/søvn?
  • Vil det kunne hjælpe dig, med at motionere mere eller sove bedre?
  • Hvordan tænker du det ville være lettest at lære og bruge sådan et produkt? (mobile app, wearable, sensor osv.)

Vi vælger at interviewe vores nære omgangskreds, for at kunne få let adgang til brugere, som vi let har adgang til at interviewe for at finde et problem →  konceptudvikle en løsning til dette problem og skabe en prototype → vende tilbage til brugerene og teste denne prototype med dem og få feedback → anvende feedback til at evaluere/reflektere over vores koncept og udvikle en ny prototype med denne nye information.

 • Vi finder det mere gavnligt at have have let adgang til brugere for at kunne gå gennem hele designprocessen, i stedet for at lave telefoninterviews eller skulle aftale interviews med personer vi ikke kender eller omgås dagligt med, da vi ikke lige umiddelbart kender nogle vi kan tage fat i og lave to aftaler med (et interview + test af prototype). Derfor vælger vi denne løsning, så vi med sikkerhed kan afprøve hele designprocessen og se hvordan det fungere, inden vi skal igang med det rigtige projekt.

Mandag 10/2: Konceptudvikling med prototype 

Igennem vores semistrukturerede interviews regner vi med hver især at finde én eller flere problemstillinger, som vi kan forsøge at løse/konceptudvikle på.

Med problemerne som omdrejningspunkt vil vi brainstorme på mulige idéer, som vi i løbet af dagen indskrænker, for til sidst at have én idé, som vi kan afprøve.

Efter arbejdet mandag vil vi have en grov prototype, som vi kan præsentere for de personer vi interviewede i første omgang. Med en prototype er det meget nemmere at præsentere vores idé, så vi er sikre på de involverede forstår produktet. Her kan vi også få feedback fra brugerne (valideringsprocess). 

Tirsdag 11/2: Test af prototype

Når vi har udviklet vores første version af en prototype, tester vi den på de personer, som vi interviewede i weekenden. 

Her indsamler vi nogle udtalelser om vores prototype, så vi har noget at arbejde videre med onsdag, når vi mødes i gruppen igen. 

Onsdag 12/2: Videreudvikling af prototype (refleksion/evaluering)

Her færdiggøre vi vores prototype og får tilpasset den med de ting vi lærte den foregående dag. På denne måde er vi sikre på at vores design er brugbart for de brugerne som faktisk skal bruge det færdige artefakt.

Når vi har en færdig prototype, så filmer vi vores videoprototype

Fredag 14/2: Præsentation af prototype og indsigter

Etnografisk inspirerede feltstudier:

 • Brugerindragelse: Hvem designes der til, har I adgang til at observere og interview dem?
 • Domæneforståelse: Dokumentation af domænet (fotos, video, skitser, noter)